0
Adatvédelem

Fontos számunkra az Ön magánszférája. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk Önt az adatainak a kezeléséről.

Általános adatok

Általános adatok – amikor Ön szerződést köt velünk, akkor az alábbi adatokat dolgozzuk fel:

Valamennyi adatot csak a megbízás teljesítéséhez szükséges terjedelemben dolgozzuk fel.

Az Ön törzsadatai: család- és keresztnév, tudományos fokozat, cég, osztrák vállalkozói szám ill. külföldi megfelelője, cím, részvételi szám és kapcsolattartási információk (pl. e-mail-cím, telefonszám), információk a szerződéses viszonyunk jellegéről és tartalmáról.

A személyére vonatkozó egyéb adatok, amelyeket Ön vagy egy harmadik személy, az Ön beleegyezésével vagy más megengedett módon számunkra a szerződés előkészítésénél vagy a szerződéses viszony ideje alatt rendelkezésünkre bocsát, a következők: születési dátum ill. életkor, családi állapot, neme, foglalkozás, igazolvány adatai, bankkapcsolatok, jegyzésre- vagy képviseletre való jogosultság, a szerződés időtartama, felmondási idő vagy a személyére vonatkozó további olyan információk, amelyeket nyilvánvaló módon Ön saját maga tett nyilvánossá. Nem esnek ez alá a fogalom alá az adatvédelem szempontjából érzékeny adatok, mint pl. faji és etnikai származás, politikai vélemények, vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti hovatartozás, genetikai vagy egészségügyi adatok.

Nyomtatási adatok

Az Ön nyomtatási adatai: olyan adatok, amelyek a nyomtatási mintapéldány elkészítéséhez szükségesek. Ezeket az adatokat, az általunk elkészített nyomtatásra kész fájlokkal együtt a későbbi ismételt utánnyomásokhoz tároljuk. Kérjük vegye figyelembe, hogy a nyomtatásra kész fájlok elkészítése költségekkel jár, és ezeket a költségeket a fájlok törlése utáni újbóli elkészítéskor kiszámlázzuk.

Megbízásra történő adatfeldolgozás

Akkor is, ha megbízott adatfeldolgozót bízunk meg, az Ön adatainak a védelméért mi felelünk.

Európai Unión kívüli adatfeldolgozót csak akkor bízunk meg, ha az érintett harmadik ország rendelkezik az Európai Bizottság Megfelelőségi határozatával vagy ha alkalmas garanciákban vagy kötelezö érvényű intern adatvédelmi előírásokban állapodtunk meg az adatfeldolgozóval.

Mi töröljük

az Ön törzsadatait és egyéb az Ön személyére vonatkozó adatokat a szerződéses viszony befejezése után, legkésőbb azonban valamennyi törvényesen előírt megőrzési kötelezettség megszünése után (pl. az UGB 212.§-a vagy a BAO 207.§-a szerint a mindenkor érvényes megfogalmazásukban).

UGB (Vállakozási Törvénykönyv) 212.§ megőrzési kötelezettség, megőrzési határidők

A törvényhozás figyelembe vett ideje: 2018.05.25.

(1) A vállakozó köteles a könyveit, leltárait, nyitó mérlegeit, éves pénzügyi kimutatásait, beleértve a helyzetjelentéseket, a konszernkimutatásokat a konszernjelentésekkel együtt, a kapott üzleti leveleket, az elküldött üzleti levelek másolatait és a könyvelések nyugtáit az általa az UGB 190.§-a szerint vezetendő könyvekben (számviteli bizonylatok) hét évig rendszeresítve megőrizni: ezen túlmenően még addig, amíg azok jelentőséggel bírnak egy folyamatban lévő olyan bírósági vagy hatósági eljárás során, amelyben a vállalkozónak peresfél állása van.

(2) Az időszak annak a naptári évnek a végétől kezdődik, amelyre az utolsó könyvi bejegyzés történt, amelyre a leltár készült, a nyitó mérleg és az éves pénzügyi kimutatás készült, a konszernkimutatás történt vagy az üzleti levelet megkapták vagy elküldték.

Az Ön forgalmi adatait három hónapos határidőn belül a megtörtént fizetés után, amennyiben Ö nem élt írásbeli ellenvetéssel.

Kérjük vegye figyelembe, hogy egy folyamatban lévő eljárás ideje alatt (ellenvetés, visszalépés, kifizetetlen számlák stb.) nem töröljük az Ön adatait.

Az Ön tartalmi adatait, amennyiben írásban meghagyja, hogy jövőbeni szervíz és karbantartási tevékenységeket többé nem általunk kíván kiviteleztetni. Az írásbeliség azon okból szükségszerű, mert ezzel a felszólítással valamennyi adatbankot és szoftver-erőforrást visszavonhatatlanul el kell távolítanunk, és azt követően az adatok ismételt helyreállítása már nem lehetséges!!!!

Profiling

Automatizált adatfeldolgozóeljárásokat alkalmazunk termékeink és a szervíz jobbá tételéhez, a kapcsolatfelvétel jobb elősegítéséhez és a felhasználói magatartás elemzéséhez. Az ilyen eljárásokat profilingnak nevezzük. Részleteket a feldolgozáshoz a mindenkor megjelölt feldolgozási lépéseknél talál.

Az Ön adatainak a feldolgozása

Az Ön törzs-, forgalmi-, állomáshely-, és tartalmi adatait, a személyére vonatkozó egyéb adatokat valamint a felhasználói profilját a mindenkori szolgáltatásainknak és a szervíznek a megtételéhez és elszámolásához, és a szerződés lebonyolításához dolgozzuk fel.

Amennyiben Ön egy korábbi időpontban már ügyfelünk volt és mindig pontosan kiegyenlítette a számláit, akkor a szerződés befejezését követő 5 évig Önt VIP ügyfélként tartjuk nyilván. Ebben az esetben nem kérünk be Önről hitelképességi kivonatot. Amennyiben nem szerepel nálunk VIP-ügyfélként, akkor az Ön által, a bejelentkezés során rendelkezésünkre bocsátott törzsadatokat valamint a születési dátumát felhasználjuk ahhoz, hogy az Ön hitelképességéről információkat szerezzünk be egy gazdasági-hitelügynökségnél.

Ebben az esetben a fentebb leírt profiling értelmében történő adatfeldolgozásról van szó, amelynél a megkeresett hitelügynökség a megelőzőleg említett adatok alapján becslést ad az Ön hitelképességére vonatkozóan. Ha az Ön hitelképessége alacsony vagy információk hiányoznak, akkor eltekinthetünk attól, hogy szerződést kössünk Önnel vagy pedig kiegészítőleges biztosítékot kérhetünk Öntől. Amennyiben ezzel szemben kifogása lenne, akkor kérjük, hogy használja egyszerűen a kapcsolattartási lehetőségeket és fejtse ki álláspontját. Ha Ön nem tartja be szerződésbeli kötelezettségeit, akkor behajtó irodát bízhatunk meg. Ebben az esetben megelőzőleg egy közleményt kap, hogy állást tudjon ahhoz foglalni. Azok felől a gazdasági-hitelügynökségek felől, amelyekkel együtt dolgozunk, nálunk érdeklődhet, mert itt is történhetnek változások.

Az Ön adatainak a fentebbi módon történő feldolgozása a velünk való szerződés megkötéséhez ill. teljesítéséhez szükséges. Ha nem vagy nem teljes mértékben bocsátja rendelkezésünkre ezeket az adatokat, akkor előfordulhat, hogy nem leszünk abban a helyzetben, hogy az Önnel szemben fennálló szerződésbeli kötelességünket teljesítsük vagy nem tudunk Önnel szerződést kötni.

A számlainformációkat valamint egyéb a személyre vonatkozó adatait olyan célzattal dolgozzuk fel, amely az eredeti feldolgozással összeegyeztethető, mégpedig, hogy képet kapjunk a termékeinkhez és a szervízszolgáltatásainkhoz fűződő érdeklődéséről, továbbá, hogy intern felhasználói kategóriát tudjuk Önhöz hozzárendelni. Erre építve tudunk Önhöz igazodó, az Ön felhasználói magatartásához szabott szervízteljesítéseket és kiegészítő szolgáltatásokat ajánlani.

Amennyiben mégsem értene egyet az adatok ilyen jellegű feldolgozásával, akkor bármikor kérheti az ezalól való kivételét („Opt-out“). Kérjük küldjön ehhez egy formanélküli e-mailt az office@etivera.at címre.

Adatfeldolgozás

Amennyiben Ön beleegyezését adta nekünk, akkor az Ön adatait oly módon dolgozzuk fel, hogy a szerződéses viszonyunk befejezését követő három évig szervízteljesítéseinkre és kiegészítő szolgáltatásainkra irányuló információkat ill. harmadik fél termékeire és szervízteljesítéseire irányuló információkat ajánlunk Önnek. Ennek során a következő kommunikációs csatornákat használjuk, amennyiben ezeket számunkra megnevezte:

Telefon, e-mail, SMS, posta vagy Social Media csatornák.

Az Ön törzsadatait és a személyére vonatkozó egyéb adatokat az alábbi szerződésbeli attribútumokkal együtt dolgozzuk fel, hogy abból messzemenőleges névtelen elemzést lehessen készíteni:

Neme, postai irányítószáma, termékek és kategóriák, amelyeket az Ön felhasználói magatartása alapján rendelünk oda Önhöz.

Ezeknél a névtelenített adatelemzésneknél olyan módszerekről és elemzési technikákról van szó, amelyek gyakran a „Big Data“ fogalom alatt kerülnek összefoglalásra. Ennek során az Ön személyére történő visszkövetkeztetés kizárt.

Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a szervízszolgáltatásainkat bővítsük és az ajánlatainkat még inkább az Ön igényeihez igazítsuk. Az Ön adatait nem adjuk tovább „harmadik“ félnek.

Kérjük vegye figyelembe:

A számunkra megadott beleegyezését bármikor visszavonhatja. Használja ehhez egyszerűen a kapcsolattartási lehetőségeinket. Az Ön beleegyezésének a visszavonása nem jár kihatással a szerződésbeli kötelezettségeink teljesítésére. Amennyiben visszavonja a beleegyezését, akkor az Ön adatait a fentebbi célokra többé már nem használjuk fel.

Az alábbi jogokat érvényesítheti az Ön adatainak a felhasználása tekintetében:

Tájékoztatás joga:

Igazolást kérhet tőlünk arról, hogy és milyen terjedelemben dolgozzuk fel az Ön adatait.

Kapcsolat / Felelős:

ETIVERA Verpackungstechnik GmbH. cég, Innovationspark 3
AT-8321 St. Margarethen office@etivera.at

Kiigazítás joga:

Amennyiben olyan személyére vonatkozó adatokat dolgozunk fel, amelyek nem teljesek vagy helytelenek, akkor bármikor kérheti tőlünk azok kiigazítását ill. azok kiegészítését.

Törlés joga:

Kérheti tőlünk a személyére vonatkozó adatokat törlését, amennyiben azokat jogosulatlanul dolgoztuk fel vagy azoknak a feldolgozása aránytalan mértékben avatkozik be az Ön jogosan védelemre szoruló érdekeibe. Kérjük vegye figyelembe, hogy adottak lehetnek azonban olyan indokok, amelyek az azonnali törlést akadályozzák, pl. törvényesen szabályozott megőrzési kötelezettség esetében.

Feldolgozás korlátozásának joga:

Kérheti tőlünk az adatai feldolgozásának a korlátozását amennyiben

  • vitatja az adatok helyességét, mégpedig olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatok helyességének a felülvizsgálatát.
  • Az adatok feldolgozása jogosulatlan, Ön azonban a törlést elutasítja és ehelyett az adatok használatának a korlátozását kéri.
  • Nekünk már nincs szükségünk az adatokra a fenti célokra, Önnek azonban szüksége van ezekre az adatokra a jogi igényeinek az érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ha ellentmondással élt az adatok feldolgozásával szemben.

Ezt a jogot 2018.05.25-től kezdődően veheti igénybe.

Adatok átruházhatóságának joga:

Kérheti tőlünk, hogy bocsássuk az Ön rendelkezésére strukturált, általánosan használatos és gépileg olvasható formában azokat az adatokat, amelyeket Ön tárolás céljából ránk bízott, amennyiben mi ezeket az adatokat, egy az Ön által adott és visszavonható beleegyezés alapján vagy a közöttünk kötött szerződés teljesítése céljából dolgozzuk fel, és ez a feldolgozás automatizált eljárás segítségével történik.
Ezt a jogot 2018.05.25-től kezdődően veheti igénybe.

Ellentmondás joga:

Ha az Ön adatait közérdekű feladatok ellátásához, az államhatalom gyakorlásához dolgozzuk fel vagy a feldolgozásnál jogos érdekeink védelmének szükségességére hivatkozunk, akkor Ön ellentmondással élhet az adatok ilyen jellegű feldolgozásával szemben, amennyiben az adatainak túlnyomóan jogosan védelemre szoruló érdeke áll fenn. Külön indokok megjelölése nélkül bármikor ellentmondással élhet a reklámok küldésével szemben.

Panasz joga:

Ha Önnek az a meglátása, hogy az Ön adatainak a feldolgozásakor osztrák vagy európai adatvédelmi jogokat sértünk, kérjük lépjen velünk kapcsolatba, hogy tisztázni lehessen az esetleges kérdéseket. Önnek természetesen joga van ahhoz is, hogy panaszal éljen az osztrák adatvédelmi hatóságnál,
2018.05.25-től pedig az EU-n belül egy felügyelőhatóságnál is.

A jogok érvényesítése:

Amennyiben a fentebbi jogok egyikét kívánja érvényesíteni velünk szemben, kérjük egyszerűen használja a kapcsolattartási lehetőségeket (Mail: office@etivera.at).

Személyazonosság igazolása:

Kétely esetén kiegészítő információkat kérhetünk személyazonosságának az igazolása céljából. Ez az Ön jogainak és magánszférájának a védelmét szolgálja.

Jogok eltúlzott mértékű érvényesítése:

Amennyiben a fentebbi jogok egyikét nyilvánvaló módon indokolatlanul vagy különösen gyakran érvényesíti, akkor ennek megfelelő ügyintézési díjat kérhetünk Öntől vagy megtagadhatjuk az Ön megbízásainak a feldolgozását.

A hozzájárulás terjedelme:

Termékeinket és szervízszolgáltatásainkat két márkamegjelölés (ETIVERA Verpackungstechnik Kft. ill. az ETIVERA Etikettenproduktion Kft.) alatt kínáljuk. A beleegyezés ill az elállás mindig ugyanannak a márkának a termékeire és szervízszolgáltatásaira érvényes, amelyet Ön nálunk szerez be vagy szerzett be. Kérjük a kapcsolattartási lehetőségeken keresztül értesítsen minket arról, ha az Ön beleegyezése vagy ellentmondása egy másik márka termékeire vagy szervízszolgáltatásaira vonatkozik.

Kérjük tájékoztassa a közös felhasználókat (pl. munkatársakat vagy hozzátartozókat) az adataiknak a feldolgozásáról és továbbításáról az Önök hozzájárulásának a terjedelmében. Ne adja számunkra hozzájárulását, ha a közös felhasználók azzal nem értenének egyet.

Közreműködési kötelezettség:

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Telekomunikációs törvény (TKG) 94.§-a szerint, kötelesek vagyunk a törvényes rendelkezések szerint megkövetelt mértékben az üzenetek felügyeletének és az üzenettovábbítás adatairól történő tájékozatásnak a tekintetében együttműködni.

Érvényesség időtartama:

Ez az adatvédelmi nyilatkozat 2018.05.25-től érvényes és helyettesíti a mindenkor érvényes Általános üzleti feltételek adatvédelmi rendelkezéseit.

Speciális utalások az ETIVERA.com webshop használatakor

Ön a személyéhez közölt adatok nélkül is látogathatja oldalainkat. Ha a látogatás adott esetben a Newsletter-linken keresztül történik – akkor csak a hozzáférési adatait tároljuk személyi vonatkozás nélkül pl.

  • az Internet Service Providerének a nevét
  • azt az oldalt, ahonnan felkeres minket
  • a lekért adatok nevét. Ezeket az adatokat kizárólag ajánlataink kedvezőbbé tételéhez értékeljük ki, és azok nem engednek semmilyen az Ön személyére történő visszkövetkeztetést.
Az Ön adatait a vásárlás céljából történő megrendelésének a lebonyolításához és esetleges későbbi szavatossági ügyintézéshez valamint reklámcélokra gyűjtjük, tároljuk és dolgozzuk fel. Azokat a személyére vonatkozó adatokat gyűjtjük, amelyeket az árurendelésének a keretében vagy ügyfélszámla nyitásakor vagy pedig a Newsletter-hez való regisztrálásakor önként közöl. A Newsletter-hez való bejelentkezéskor az Ön e-mail-címét saját reklámcéljainkra használjuk fel mindaddig, amíg le nem jelentkezik a Newsletter-ről. A lejelentkezés bármikor lehetséges.
A személyére vonatkozó adatok továbbadása az általunk foglalkoztatott szolgáltatóknak (szállító, logisztika, bankok stb.) a megbízás kivitelezésének a keretében történik.

E-Mail-Reklám

Ha Ön külön jelentkezett be a Newsletter-hez, akkor az e-mail-címét saját reklámcéljainkra mindaddig felhasználjuk, amíg le nem jelentkezik a Newsletter-ről. A lejelentkezés bármikor lehetséges, anélkül, hogy Önnek ezért a választott hozzáférési szolgáltató alapdíjai szerinti továbbítási költségeken kívül más költségek keletkeznének.

Cookie-K Alkalmazása

A weboldalainkon ún. cookie-kat alkalmazunk. A cookie-k (sütik, kekszek) olyan kisméretű adatcsomagok, amelyek az Ön adathordozóján kerülnek tárolásra és amelyek bizonyos beállításokat és adatokat a böngészőjén keresztül elmentenek a rendszerünkkel való párbeszédhez. Ez a tárolás segít nekünk abban, hogy a weboldalt megfelelően tudjuk alakítani az Ön számára és megkönnyítsük annak a használatát, pl. elmenti az Ön belépéseit, hogy ne kelljen Önnek azokat állandóan ismételnie. A böngészője korlátozó beállításokat engedélyez Önnek a cookie-k használatához, ami azonban odavezethet, hogy az Ön számára szóló ajánlatunk többé már nem ill. korlátozottan működik. A cookie-kat ott is lehet törölni.

Munkamenet-Cookie-K

A munkamenet-cookie-k (Session-cookie-nak is hívják) az Ön böngészőjének a bezárása után ismét törlődnek.

Hosszúidejű-Cookie-K

Mi olyan cookie-kat használunk, amelyek az Ön gépének merevlemezén maradnak tárolva. Azok lejárati ideje az Ön kényelme érdekében egy jövőbeni dátumra van beállítva. Egy újbóli látogatásakor automatikusan felismerik, hogy Ön már volt nálunk, és hogy milyen belépéseket és beállításokat részesít előnyben (ún. hosszúidejű-cookie-k).

WEBTRACKING-TOOL GOOGLE ANALYTICS "ANONYMIZE IP"- BŐVÍTÉSSEL

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja a webelemzéshez. Ez a Google Inc. („Google“) egy szolgáltatása. A Google Analytics cookie-ket használ. A cookie által létrehozott, a weboldal használatával kapcsolatos információkat (beleértve az Ön IP-címét) továbbítják a Google egy az Egyesült Àllamokban található szerverének és azokat ott tárolják. A Google betartja az „US-Safe-Harbor“-Egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit és be van jegyezve az amerikai Kereskedelmi Minisztérium „Safe Harbor“-programjában. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy jelentéseket készítsen számunkra a weboldal-aktivitásokról és hogy további szolgáltatásokat nyújtson a számunkra a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatosan.

A Google adott esetben ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbítja, ha ezt törvény előírja, vagy ha a Google megbízásából harmadik felek dolgozzák fel ezeket az adatokat. A Google nem hozza kapcsolatba az Ön IP-címét más Google adatokkal. A cookie-k telepítését az Ön böngészője szoftverének megfelelő beállításával akadályozhatja meg, felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

Ha nem szeretné, hogy a weboldal látogatásaival kapcsolatos információkat továbbítsák a Google Analytics-nak, akkor lehetősége van arra, hogy a böngészőjére egy „deaktiválási Add-On“-t telepítsen. Ezenkívül olyan beállításokat is tettünk, hogy a Google Analytics a weboldalunk látogatója IP-címének utolsó részét törli. Ezzel sem jutunk olyan adatok birtokába, amelyek visszkövetkeztetéseket engednének az Ön személyére. A Google Analytics által történő adatgyűjtéssel és adattárolással szemben bármikor ellentmondással élhet jövőre néző hatállyal, úgy hogy letölt egy böngésző-Add-On-t a Google Analytics deaktiválásához és azt a böngészőjébe telepíti.
Ehhez közelebbi információt talál: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Általános információk a Google Analytics-hoz és Adatvédelem). Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezen a weboldalon a a Google Analytics-et az „anonymizeIp();“ kóddal bővítettük, hogy az IP-címek anonimizált gyűjtését (ún. IP-Masking) szavatoljuk.

Alternatív megoldásként a következő linkre kattintva akadályozhatja meg a gyűjtést. Egy Opt-Out Cookie (letiltó cokkie) van beállítva, amely megakadályozza az Ön adatainak jövőbeni gyűjtését ennek a weboldalnak a látogatáskor: Google Analytics deaktiválni.

Google Remarketing

Ez a weboldal Google Remarketing-et, a Google Inc. („Google“) egy webhirdetési szolgáltatását használja. A Google és más szolgáltatók hirdetéseket helyeznek el a weboldalakon az interneten, és cookie-kat használnak hirdetések közzétételére a weboldalunkon a felhasználó korábbi látogatásainak alapján. A Google az Ön külön beleegyezése nélkül nem hozza kapcsolatba az Ön IP-címét a Google más adataival. A cookie-k Google általi alkalmazását az Ön böngészője szoftverének megfelelő beállításával deaktiválhatja, úgy, hogy a www.google.de/privacy/ads. oldalt lehívja és az „opt-out“ jelre nyom. Alternatív megoldásként a cookie-k más szolgáltatók általi alkalmazását úgy deaktiválhatja, hogy a hálózati hirdetési kezdeményezés deaktiválási oldalát a http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp cím alatt lehívja. További információkat a Google rendelkezéseihez a www.google.com/intl/de/privacy cím alatt talál. Ennek a weboldalnak a használatával hozzájárul ahhoz, hogy úgy nevezett cookie-kat telepítsünk és azáltal az Ön felhasználói adatait gyűjtsük, tároljuk és használjuk. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az adatok a böngésző-munkamenet végén túlmenően is a cookie-kban tárolásra kerüljenek és pl. a weboldal következő látogatásakor ismét lehívhatók lehessenek. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre néző hatállyal úgy, hogy a böngésző beállításaiban megtagadja a cookie-k elfogadását. Részleteket talál a böngészőjére vonatkozó utasításokban.

Consentmanager

Weboldalunkon integráltuk a consentmanager AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Vasteras, Svédország, info@consentmanager.net) „consentmanager“ (www.consentmanager.net) hozzájárulás-management-tool-ját, hogy lekérdezzük az adatfeldolgozáshoz ill. cookie-k vagy hasonló funkciók használatához való hozzájárulását. A „consentmanager“ segítségével Önnek lehetősége van arra, hogy megadja vagy elutasítsa hozzájárulását weboldalunk bizonyos funkcióihoz, pl. külső elemek integrálása, streaming-tartalmak integrálása, statisztikai elemzésekek, tartománymérés és személyre szabott reklámok céljából. A „consentmanager“ segítségével hozzájárulását adhatja valamennyi funkcióhoz vagy elutasíthatja azokat, vagy belegyezését adhatja bizonyos célokra vagy egyes funkciókhoz. Az Ön által megadott beállításokat utólag is módosíthatja. A „consentmanager“ integrálásának az a célja, hogy a weboldalunk használóinak átengedjük a fentebb említettek vonatkozásában a döntést, és a weboldalunk további használatának a keretében lehetőséget nyújtsunk arra, hogy a már megadott beállításokat megváltoztassa. A „consentmanager“ használata során személyes adatokat valamint a használt végeszközökről származó információkat (IP-cím, nyelv, böngésző stb) dolgozzuk fel, és küldjük el a consentmanager AB-nek. Ugyanakkor az Ön által elvégzett beállításokkal kapcsolatos információk az Ön végeszközében is tárolásra kerünek.

A feldolgozás jogalapja a DSGVO (Általános adatvédelmi rendelet) 6. cikkely 1. bekezdés c) pontja, kapcsolódva a DSGVO 7. cikkely 1. bekezdésével, amennyiben a feldolgozás a törvényileg meghatározott igazolási kötelezettségek teljesítését szolgálja a hozzájárulás megadásának vonatkozásában. Egyébiránt pedig a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) pontja a vonatkozó jogalap. A feldolgozáshoz fűződő jogos érdekeink a cookie-k használatával kapcsolatos felhasználói beállításokra és preferenciák tárolásra, valamint a hozzájárulási arányok értékelésére irányul. Legkésőbb 24 hónappal a felhasználói beállítások elvégzése után a hozzájárulás újbóli lekérdezésére kerül sor. Az elvégzett felhasználói beállítások azután ismét tárolásra kerülnek erre az időtartamra, kivéve, ha Ön megelőzőleg saját maga törli a felhasználói beállításokkal kapcsolatos információkat az erre biztosított végkészülék kapacitásokban.

Ellentmondással élhet az adatok felfolgozásával szemben, amennyiben a feldolgozás a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés 1. mondatának f) pontjára alapul. Az Ön ellentmondási joga az Ön különleges helyzetéből fakadó indokok esetén áll fenn. Az ellentmondás céljából kérjük e-mail útján forduljon az info@consentmanager.net címhez.

Adatbiztonság

Fizetési adatait a rendelési folyamatban titkosítva az interneten keresztül továbbítják. Weboldalunkat és más rendszereinket technikai és szervezési intézkedésekkel védjük az adatok elvesztése, illetéktelen személyek általi megsemmisítése, hozzáférése és terjesztése ellen. Hozzáférési adatait kezelje mindig bizalmasan és zárja be a böngészőablakot, amikor befejezte a velünk való kommunikálást, különösen akkor, ha a számítógépet másokkal közösen használja.

A szerződés szövegét elmentjük, és a rendelési adatokat valamint az Általános üzleti feltételeinket e-mailben küldjük meg Önnek. Az Általános üzleti feltételeinket bármikor itt is megtekintheti. A korábbi megrendeléseit az Ügyfél-bejelentkezési területen tekintheti meg.

kapcsolat & tanácsadás e-mailben
barbara.belsoe@etivera.com
Szívesen látjuk Önt nálunk a bemutatótermünkben, AT-8321 St.Margarethenben.
A teremben lehetőség van a teljes árukészletünk megtekintésére, illetve a nagy szaktudású munkatársaink szívesen állnak az Ön rendelkezésére.
vásárlói támogatás visszaküldés gyors megrendelés kiállítóterem évi katalógus letöltések
Insights History